top of page
most+efficient+solar+panels.jpg

SLUŽBY A ŘEŠENÍ

605_69e4f5ef41.png

Náš postup ve zkratce

 1. Vyřízení poptávky

 2. Uzavření smlouvy o dílo

 3. Tvorba projektové dokumentace a vyřízení dotace

 4. Instalace a revize elektrárny

 5. Vyřízení administrativy před spuštěním

 6. Výroba vlastní elektřiny

Popis jednotlivých kroků

1. Vyřízení poptávky​

Jakmile od Vás obdržíme poptávku s potřebnými podklady (přesná adresa instalace, roční spotřeba domu, případné požadavky investora,...) během 2-4 dnů připravíme orientační technický a cenový návrh. Přesnou nabídku na míru zpracováváme až na základě podrobného zaměření a technické studie v místě instalace (nutná osobní návštěva) do 4-10 dnů. Nabídka má platnost většinou 2-3 týdny. Důležité aspekty jsou např. typ střešní krytiny a její sklon, studie zastínění panelů, stav elektroinstalace v domě, provedení elektroměrového rozvaděče, hromosvod, místo pro vnitřní technologii, návrh kabelových tras apod..  

687.jpg
691 (1).jpg

2. Smlouva o dílo 

Po odsouhlasení nabídky následuje uzavření Smlouvy o dílo. Smlouva detailně specifikuje termíny, cenové a obchodní podmínky, záruční podmínky, zájemné odpovědnosti obou stran apod.. V této fázi s Vámi rovněž podepíšeme formuláře pro plnou moc, abychom za vás mohli vyřizovat potřebnou administrativu.

693.jpg
691 (1).jpg

3. Administrativa a projektování

Po obdržení dohodnuté zálohy začínáme pracovat na projektové dokumentaci (detailní technické provedení elektrárny), zajištění potřebného materiálu a vyřizování potřebné administrativy jako např. žádost o smlouvu o připojení, podklady a žádost o dotaci, dotazník výrobny pro distributora apod.. 

694.jpg
693 (1).jpg

4. Instalace elektrárny

V dohodnutém termínu a v závisloti na počasí proběhne instalace elektrárny. Instalace panelů na střechu trvá typicky 2-3 dny a vnitřní elektrikářské práce 1-4 dny dle složitosti instalace. Pro tyto práce disponujeme potřebným osvědčením dle vyhlášky č. 50/1978 Sb., ale také certifikací "Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H", bez kterého je zhotovitel vystaven riziku sankcí až 5 mil. Kč a sám investor až 200 000 Kč - viz zákon č.406/2000 Sb..

696.jpg
697.jpg

5.  Zprovoznění a revize

Po nastavení a odzkoušení elektrárny, včetně technických požadavků distributora, připojíme střídač k monitorovacímu portálu a odladíme případné nedostatky. K tomuto kroku je potřeba servisní přístup, ke kterému jsme autorizováni výrobcem na základě školení a technické kvalifikace - členství v programu GoodWe Plus+, SOLAX, SOFAR atd.. Zprovozníme a vysvětlíme Vám monitoring a uživatelské nastavení elektrárny. Zajistíme elektrickou revizi a připravíme žádost o první paralelní připojení do sítě, tzv. PPP.

698.jpg
688.jpg

6. Vlastní výroba

Vlastní výroba může začít až po ukončení procesu PPP (kontrola elektrárny a výměna elektroměru technikem distributora). V závisloti na vytíženosti distributora (a dostupnosti 4Q-elektroměrů) může tento krok trvat několik týdnů, ale i měsíců. Bohužel bez řádně ukončeného procesu PPP nesmí být elektrárna provozována, jinak se provozovatel vystavuje vysokým sankcím ze strany provozovatele distribuční soustavy.

689.jpg
690.jpg

Řešení

Návrh fotovoltaické elektrárny může mít mnoho podob. Kromě místních podmínek a orientace domu záleží také na požadavcích investora a jeho prioritách. Ten může chtít rychlou návratnost investice nebo její maximální výkon. Z čeho nejčastěji zákazníci vybírají?

BAJNOK START 1

 • napájí jednu fázi

 • nejnižší investice

Vaše investice: od 99 000 Kč s DPH.

BAJNOK START 3

 • pro domy s malou spotřebou

 • maximální výkon pro získání dotace

Vaše investice: od 139 000 Kč s DPH

BAJNOK AKU IDEAL

 • záloha v případě výpadku el. proudu

 • pro získání maximální částky z dotace

Vaše investice: od 259 000 Kč s DPH

BAJNOK AKU MAX

 • pro domy s velkou spotřebou

 • maximální výkon pro získání dotace

Vaše investice: od 339 000 Kč s DPH

bottom of page